Sectors

Sectors empresarials

A DINÀMIC AUDITORS, els nostres professionals tenen una àmplia experiència en una gran varietat de sectors econòmics. Això ens permet oferir un enfocament específic i adaptat a cada client, garantint solucions personalitzades segons el seu sector.

=

Hosteleria

=

Serveis

=

Industrial

=
Construcció i immobiliàries
=

Automoció

=

Cooperatives

=

Associacions

=

Agrícola

Ámbit empresarial

Atenem una diversitat de clients, des d’entitats públiques i sense ànim de lucre fins a grups empresarials, incloent petites i mitjanes empreses. A més, gràcies a la nostra xarxa de contactes tant a nivell nacional com internacional, estem sempre preparats per afrontar nous reptes i projectes, independentment del sector o l’activitat.

=

Empreses industrials, comercials i de serveis

=

Entitats sense ànim de lucre

=

Entitats públiques

=

Grups d’empreses

=

Petites i mitjanes empreses

=

Altres